Lokální televizní vysílání je důležité pro rozvoj demokracie

Ve větších českých městech zatím chybí plnohodnotné lokální televizní vysílání. Některé radnice si sice zřídily soukromé televizní stanice, ale tyto stanice jsou provozovány víceméně amatérsky a mají jen malý dosah. Programy věnované lokálním událostem, kterým občas dávají místo celostátní televizní stanice, jako je Česká televize nebo Prima, zdaleka nestačí k pokrytí událostí na místní úrovni.

Je jasné, že ne každé město nebo televize mohou mít svou televizní stanici.
Tato možnost je omezena už počtem volných frekvencí. V západních demokraciích je ale běžné, že své lokální nebo regionální televizní vysílání mají alespoň velká města nebo regiony.

Existují pro to dobré důvody, které jdou daleko za možné komerční přínosy.
Jde totiž především o rozvoj demokracie. Televize je dnes nejdůležitějším médiem. I když potřebu lidí být informováni o záležitostech města nebo regionu, ve kterém žijí částečně uspokojují místní a regionální noviny a radiové stanice, dopad televize je mnohem silnější. Televizní pořady, které se zaměřují na nejpalčivější problémy přímo v místech, mohou pozitivně ovlivňovat rozvoj demokracie hned v několika směrech.

Především lokální televize stimuluje diskuzi o nejdůležitějších problémech.
Televizní kamery též mohou ukázat věci, které se nedají dobře popsat v novinách nebo odkomentovat v místním rozhlase. Televizní debaty místních regionálních a místních politiků jsou jen těžko zastupitelné rozhovory v novinách nebo rozhlasovými debatami. Politiky je prostě občas nutné vidět, aby si o nich občané mohli udělat opravdu kvalifikovaný názor.

V České republice existuje propast mezi politikou na centrální úrovni a politikou lokální. Místní politika je do určité míry nezajímavá pro skutečně talentované politiky, neboť neposkytuje dostatek viditelnosti. Lokální televize tento nedostatek do určité míry řeší. Může tak sloužit nejenom jako jakési mediální zrcadlo místních politických a společenských událostí ale i jako určité síto pro nadějné politiky. Ti budou mít ve „velké“ politice šanci se uplatnit pouze tehdy, když se mediálně uplatní a „vyškolí“ na nižší úrovni.

Lokální televize je důležitá i pro rozvoj místního podnikání. Její existence je příležitostí se prezentovat pro ty místní podnikatele, pro které reklama v celostátní televizi nedává smysl. Různé televizní sondy na lokální úrovni pak zase mohou pomoci odhalovat neetické podnikatelské praktiky, šlendriján,
či politické amatérství.

Z těchto důvodů má téměř každá západní metropole srovnatelná například s Prahou své vlastní televizní vysílání. A nebo je takové vysílání součástí vysílání regionálního, jako je tomu například v Bavorsku, kde jak Mnichov tak Norimberk mají svůj vysílací čas na stanici Bayern 3. Ve Spojených státech má svou vlastní televizní stanici každé větší město.

Jak už bylo naznačeno, existují k tomu dobré důvody, které jdou za pouhé komerční úvahy. Je proto zarážející, že například naše hlavní město nemá zatím soukromou televizní stanici, která by se důsledně zabývala politickým, společenským a hospodářským vývojem na území Prahy. Zatímco velké celostátní deníky již přišly na to, že se i komerčně vyplatí mít pravidelné přílohy o Praze, a existují i místní noviny a rozhlasové stanice zaměřené jen na Prahu, lokální televizní stanice zatím není.

Přitom, jak známo, tzv. sedmý kanál je již několik let volný. Tento kanál, který v podstatě pokryje území Prahy a okolí by mohl být ideální právě pro místní televizní vysílání. Televize pro Prahu a televize o Praze by byla důležitým příspěvkem k jistému druhu mediální sebereflexe, které naše hlavní město nutně potřebuje. Už proto, že události v Praze jsou, díky její centrální roli v české politice, často směšovány s událostmi celostátními.

Praha, stejně jako ostatní velká města, má ale své specifické problémy, které se týkají dopravy, životního prostředí, výstavby nových bytů, školství, a mnoha dalších oblastí. Pražští politici mají jen málo příležitostí vysvětlit „na kameru“, své záměry. Pražané ví velmi málo o tom, o čem se diskutuje na pražské radnici či radnicích jednotlivých pražských obvodů. Televizní diskuze mezi pražskými politiky by pro mnohé Pražany byla možná zajímavější a důležitější nežli nekonečné a únavné televizní diskuze politiků „centra“.

Místní pražské vysílání by bylo důležitým počinem nejenom proto, že by mohlo zlepšit chod města upozorňováním na nedostatky, a že by zvětšilo informovanost obyvatel více než milionové metropole. Bylo by důležité i pro rozvoj místní demokracie jako zdroje talentů pro úroveň velké politiky.
A sloužilo by i jako důležité pojítko mezi poněkud přeplněnou celostátní mediální scénou a vakuem, které v televizním vysílání zatím existuje na úrovní místní.


Svobodné slovo – 5. 6. 1997

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..