Letošní Forum 2000: Lidská práva v globálním světě

Pátý ročník konference Forum 2000 se odehraje pouhý měsíc po té, co teroristický útok na Spojené státy americké odstartoval jednu z největších mezinárodních krizí od konce druhé světové války. V této souvislosti si nelze nepřipomenout původní záměr duchovních otců konference—amerického filozofa Elieho Wiesela a českého prezidenta Václava Havla. Ti se v roce 1995, při setkání v japonské Hirošimě, shodli na tom, že proces globalizace klade před lidstvo nové výzvy, které—pokud by zůstanou nereflektovány a nepochopeny—mohou přivodit globální katastrofy srovnatelné s tou, kterou si oba připomínali právě v Hirošimě.

Série konferencí Forum 2000 je samozřejmě jen jednou z možných odpovědí na výzvy globalizace, protože žádná konference sama o sobě nemůže eliminovat různá nebezpečí, včetně globálního terorismu, která z procesu globalizace plynou. Radikálnější skeptici dokonce argumentují, že pouhé mluvení o problémech současného světa nikam nevede, a že podobné konference generují jen prázdný „globální tlach“. Nejsou ochotni vidět, že řešení všech velkých problémů v dějinách lidstva předcházela intelektuální reflexe—od té nejobecnější až po velmi konkrétní. A nechápou, že nejefektivnější reakcí na proces ekonomické, politické a technologické globalizace je i jistá globalizace intelektuální reflexe.

Pravidelné setkávání předních světových myslitelů, umělců, významných politiků, či představitelů hlavních světových náboženství má význam už proto, že vytváří prostředí pro bezprostřední konfrontaci různých civilizačních pohledů na tentýž složitý proces. Forum 2000 by tak mělo význam, i kdyby nedokázalo nic jiného než zmapovat vše to, v čem se představitelé různých kultur a civilizačních okruhů neshodnou. Ve skutečnosti Forum 2000 v dosavadních čtyřech ročnících dokázalo mnohem více. Ukázalo totiž, že navzdory příkopům, které ještě stále oddělují různé kultury, existuje mezi různými kulturami a náboženstvími též mnohé, co je spojuje.

Čeští kritici Fora 2000 občas poukazují na to, že jde údajně o elitní projekt, který nezajímá průměrné občany, protože má jen málo do činění se skutečnými zájmy malého státu, jakým je naše země. Ironie, s níž někteří čeští komentátoři a politici v minulosti poukazovali na Havlovy výzvy k hledání globální odpovědnosti, se ve světle mezinárodní situace po teroristickém útoku na Spojené státy jeví spíše jako jejich vlastní ignorantství. Rychlost, s jakou byl útokem na Ameriku—a přeneseně na západní civilizaci—zasažen celý svět, včetně České republiky, potvrzuje to, co Wiesel a Havel chtěli říci už v Hirošimě, když se shodli na potřebě pořádat Forum 2000. Tedy, že žijeme v planetární civilizaci, která je stále více navzájem propojena. A že je přinejmenším nutné pojmenovat výzvy, které z tohoto procesu plynou.

Kritici setkání, jakým je Forum 2000, by mohli namítnout, že abstraktní reflexe globálních procesů, zatím k ničemu nepřispěla., neboť nabízí jen slova, ale žádná skutečná řešení. Mohli by též říci, že navzdory tomu, že se myslitelé setkávají, aby společně přemýšleli o různých výzvách globalizace, nakonec stejně dochází k takovým katastrofám, jaká se 11. září 2001 odehrála v New Yorku a Washingtonu. Ve skutečnosti lze argumentovat, že intelektuální reflexe, jaká se odehrává na Foru 2000 a dalších podobných setkáních, výrazně pomáhá už nyní k tomu, abychom lépe chápali příčiny mezinárodního terorismu. A pomáhá nám též, abychom si uvědomili některá nebezpečí, která na nás mohou ještě čekat. Hledání konkrétních řešení nemůže být záležitostí myslitelů. Musí především vzejít od politiků.

Poté, co se předchozí ročníky konference Forum 2000 zaměřily na otázky, jaký je vliv procesu globalizace na oblasti, jako jsou ekonomika, věda, duchovní hodnoty, školství či politické instituce, bude pátý ročník konference zaměřen na otázky lidských práv. Ačkoliv lidská práva se mohou zdát být velmi specifickým problémem, ve skutečnosti je idea lidských práv testem nejzákladnějšího střetu mezi různými civilizacemi.

Samotná tato idea je především produktem západní civilizace. V ostatních civilizačních okruzích je často viděna jako jeden z nejrafinovanějších nástrojů Západu v jeho pokusech o ideovou subverzi zbytku světa. Idea lidských práv se v nezápadních kulturách často střetává s námitkami, že lidská práva musí být přizpůsobena kulturním a civilizačním zvykům té které společnosti. Ideje lidských práv se bojí také nedemokratické režimy, ať už existují kdekoliv, protože důsledné přijetí ideje lidských práv nakonec nemůže nevyústit ve vytvoření politické demokracie.

Souboj o lidská práva je tedy zároveň soubojem o demokracii v celosvětovém měřítku. Zároveň souboj o definici lidských práv probíhá i v samotné kolébce ideje lidských práv—západní civilizaci. Po generaci individuálních lidských práv postupně nastoupila práva sociální a práva kolektivní. I tato diskuse je soubojem o povahu demokracie.

Idea universality lidských práv už změnila chápání mezinárodních vztahů a je tak nepochybně jedním z důležitých faktorů v procesu globalizace. Například útok Severoatlantické aliance na Jugoslávii byl, vlastně poprvé v historii, ospravedlňován nutností chránit lidská práva—v tomto případě etnických Albánců v Kosovu. Princip státní suverenity byl tak do jisté míry podřízen universální ideji lidských práv. I proto se nadcházející Forum 2000 zaměří nejenom na abstraktní otázky střetu různých civilizačních pohledů na lidská práva ale též konkrétní otázky, které s touto ideou souvisejí, jako jsou například humanitární intervence či stíhání válečných zločinců mezinárodními trestními tribunály.

Jako vždy bude složení delegátů pestré. Pro někoho to bude „postmoderní“ mišmaš, z něhož nemůže vzejít nic konkrétního, pro jiné fascinující společenství lidí z nejrůznějších kultur a profesních zázemí. Mezi nejznámější jména bude jistě patřit Dalajláma, Francis Fukuyama, Jostein Gaarder, Jeane Kirkpatricková, Adam Michnik, či Timothy Garton Ash. Přijedou i bývalí a současní významní politici, jako například Hans-Dietrich Genscher, Oscar Arias Sanchez, Grigorij Javlinskij, Frederik Willem de Klerk, Šimon Perés, Želju Želev, Antje Vollmerová, Árpád Gönz, či José Ramos-Horta. A konference se zúčastní též celá řada představitelů organizací, které bojují za lidská práva.

Jako všechny předešlé ročníky, konference bude sponzorována japonskou nadací Nippon, jejíž prezident Yohei Sasakawa, pomohl Prezidentu Havlovi a Elie Wieselovi nejenom se finanční podpory, ale byl též jedním se spoluautorů celého konceptu Fora 2000. Pátý ročník konference bude vyvrcholením celé série. Proto jedním produktů tohoto ročníku má být přijetí závěrečné deklarace, v níž by účastnící nejenom shrnuli výsledky dosavadních konferencí, ale pokusili se formulovat i některá doporučení týkající se různých výzev globalizace.


Respekt – 8. 10. 2001

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..