Islamistům vadí svoboda žen

Nejrůznější fundamentalistická hnutí se údajně snaží bránit tradice, morálku nebo zjevené pravdy. Za fasádou velkých slov o kultuře a náboženství se však velmi často skrývá jen obyčejná snaha patriarchálního způsobu myšlení zajistit podřízenost žen, nebo alespoň zastavit „virus“ ženské emancipace.
Pro příklady není nutné chodit daleko. Návrh kriminalizovat cizoložství, kterým Turecko popudilo EU, je namířen hlavně proti ženám. Jedním z cílů Talibanu a podobných hnutí vždy bylo navléct ženy zpět do skutečných nebo pomyslných burek – učinit je anonymními a bezvýznamnými ve veřejné sféře a majetkem muže ve sféře soukromé. Muž, ať už v podobě polygamie či mimomanželských vztahů, má sexuální svobodu, zatímco žena může být za cizoložství ukamenována nebo morálně vyobcována.

Teroristické útoky na západní civilizaci jsou vedeny mimo jiné i proto, že opustila tradice, v nichž jsou ženy kontrolovány muži. Ačkoliv se v současnosti hojně mluví o revolučních vědeckých objevech a zásadních společenských změnách, jako je globalizace, nová ekonomika nebo třeba společnost vědění, možná nejpřevratnějším sociálním jevem od samotného počátku západní civilizace je proces feminizace.
I Západ se až do začátku dvacátého století vyvíjel jako převážně patriarchální kultura, v níž veřejnému životu dominovali muži. To se odráželo například v rozdělení rolí v tradiční rodině, zákazu rozvodů nebo vyloučení žen z politiky či z kněžských pozic v největších západních náboženstvích – křesťanství i judaismu.

Mužský přínos k osvobození ženy

Ke změnám začalo docházet s nástupem industriálního věku, ale skutečná revoluce se spustila teprve zhruba před čtyřiceti lety v zemích, které jako první vstoupily do postindustriální éry. Paradoxně to byly technologie stvořené převážně ještě „mužským“ světem, které ženy masově osvobodily od ekonomické závislosti na mužích, tedy vlastně na tradiční rodině.
Podle britského sociologa Anthonyho Giddense změny, ke kterým dochází, nelze přitom redukovat jen na postupnou politickou a ekonomickou emancipaci. Změnilo se například i chápání sexu jako především nástroje reprodukce, což spolu s rostoucí ekonomickou nezávislostí žen zásadně transformovalo vztahy mezi muži a ženami.
Kombinován s rostoucí mobilitou a počtem interakcí mezi jedinci, přispěl sex oddělený od reprodukce (sex jen pro potěšení) nejen k erozi tradičních rodinných struktur, ale také například k růstu homosexuality.
Západní civilizace se jako celek radikálně zfeminizovala, což se projevuje všude – od osobního života přes kulturu až po politiku. Problémy, které tato revoluce přináší – například nižší porodnost nebo sociopatologické projevy mladé generace související s krizí rodiny – jsou vyvažovány pozitivními jevy.
Například tradiční důraz na konflikt a konfrontaci je ve společenských i politických strukturách nahrazován stále více komunikací, tolerancí a konsenzem. Někteří budou argumentovat, že západní civilizace je v důsledku tohoto vývoje změkčilejší, jiní ji z těch samých důvodů vidí jako lepší.

Feminizace Západu trnem v oku

Nejrevolučnější poselství, které proniká prostřednictvím globalizace do nezápadních společností, je právě svoboda ženy. Přenosy z olympijských her, kde v týmech západních států ženy nyní často převažují (zatímco v týmech z islámských zemí je téměř není vidět) a kde ženské tělo není důkladně zahaleno podle pravidel hidžábu, musí být pro islamisty jen dalším důkazem expanze západní zvrhlosti.
Mluví-li islámští fundamentalisté o zkažené západní civilizaci, mají na mysli právě jevy, které tak či onak souvisejí s feminizací západní civilizace. Nenechme se zmást velkými slovy. I příští teroristický útok na západního Satana bude z velké části veden snahou zničit kulturu, v níž jsou ženy rovnoprávné a svobodné.
Náš osud tak ovšem – poněkud paradoxně – částečně závisí na nepříjemném dilematu: Může zjemnělá, i když mocná západní civilizace vyhrát souboj s tímto výronem zfanatizovaného mužství, jehož údajnou odměnou za heroickou smrt ve jménu Alláha proti „bezvěrcům“ je ráj v podobě harému plného neposkvrněných panen?


Lidové noviny – 23. 9. 2004

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..