Desatero SPOLU pro eurovolby je sterilní všehochuť

Koalice Spolu se rozhodla jít společně do voleb do Evropského parlamentu v příštím roce. „Programové desatero koalice SPOLU do evropských voleb“, které v souvislosti s tím zveřejnila, bohužel naplňuje varování, že společná kandidátka tří stran, které mají na EU v řadě věcí odlišné pohledy, nemůže být ničím jiným než cvičením v minimalismu a obecných frázích, přičemž se přesto v záplavě frází nepodaří zcela skrýt rozdíly mezi jednotlivými stranami SPOLU.

https://www.ods.cz/clanek/24935-programove-desatero-koalice-spolu-do-evropskych-voleb

SPOLU ve svém desateru sděluje, že chce Evropu vnitřně bezpečnou, svobodnou, konkurenceschopnou, energeticky nezávislou, „zelenou pro člověka“, propojenou dopravní a informační infrastrukturou, sociálně a kulturně rozmanitou. Chce také přispět k obraně Evropy před hrozbami zvenčí a usilovat o prosperující zemědělství a živý venkov. No nekupte to!

Oddělíme-li ale slovní omáčku od toho, co je v programu SPOLU pro eurovolby snad podstatné, nezbude už z prvního programového bodu desatera nazvaného „Evropa vnitřně svobodná“ v podstatě nic. Snad jen ujištění, že se SPOLU zasadí o „odstraňování byrokratických překážek a nadbytečných regulací.“

Na tomto společném záměru je zajímavé především to, že jelikož se k jeho realizaci stavějí dosti odlišně politické frakce, k nimž jednotlivé strany SPOLU patří, mohou se právě v tomto bodě jejich europoslanci ocitnout v konkurenčním vztahu. Zatímco ODS patří k euroskeptické frakci Evropští konzervativci a reformisté, TOP 09 a lidovci jsou členy frakce Evropské lidové strany. Ta regulace, které jsou užitečné pro další chod EU, obecně podporuje a prosazuje, zatímco Evropští konzervativci a reformisté často hlasují proti takovým návrhům.

Druhý bod desatera „Evropa vnitřně bezpečná“ opakuje fráze, které slyšíme od většiny českých politiků o potřebě chránit více vnější hranice EU či boji proti nelegální migraci, pašerákům a terorismu. Zajímavá je především formulace „požadujeme zásadní reformu azylového systému, která daleko víc zohlední bezpečnostní faktory“. SPOU též odmítá povinné kvóty na přerozdělování migrantů.

Nová azylová a migrační politika EU ale byla nedávno schválena, a podpořil ji svým hlasem ve jménu současné vlády, jejíž páteří je koalice SPOLU, i český ministr vnitra z hnutí Starostové a nezávislí Vít Rakušan. Nově přijatá reforma obsahuje i cosi jako přerozdělování, protože země dostanou na výběr, zda pomoci přetíženým migracím tak, že se postarají o určitý počet žadatelů o azyl, anebo, odmítnou-li to, pomohou zemím, které žadatele o azyl přijmou, finančně.

Lídr kandidátky SPOLU Alexandr Vondra v nedávném rozhovoru tvrdil, že je třeba jít dál, pravidla upravit a zpřísnit, jenže je zcela nerealistické, že se EU k reformě azylové a migrační politiky brzy vrátí poté, co strávila několik let složitou debatou nad tou, která byla nedávno přijata. Bylo by zajímavé slyšet, jak se k tomuto bodu staví Luděk Niedermayer z TOP 09, který je trojkou na společné kandidátce a Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL, který je čtyřkou.

Bezpečnost

Asi nikoho nepřekvapí, že v třetím bodě Desatera, nazvaném „Obrana Evropy před hrozbami zvenčí“ se SPOLU hlásí k podpoře Ukrajiny ve válce s Ruskem a k podpoře Izraele. Jelikož je bezpečnost Izraele spjata nejen s vojenským ale především politickým řešením palestinské otázky, mohl by leckdo očekávat, že když už je zmíněn Izrael, vyjádří se SPOLU i k tomu, jak se staví i k palestinské otázce. Koneckonců to nepochybně bude i předmětem zásadních debat v europarlamentu.

SPOLU se také prý hodlá zasazovat o posilování obranných schopností členských států EU, ale odmítá myšlenku společné evropské armády, neboť by byla duplicitní k NATO. I o tomto bodě se v EU povedou vážné debaty, zejména zvítězí-li v amerických prezidentských volbách Donald Trump, který se dle svých poradců několikrát vyjádřil, že pokud bude znovu zvolen, navrhne vystoupení USA z NATO. EU by se v takovém případě debatě o vlastní bezpečnosti, nezávislé na USA, nevyhnula, jenže SPOLU si k ní dopředu zavírá dveře.

Bod čtyři, nazvaný „Evropa konkurenceschopná“ je z velké části jen slovní vatou. Zajímavé je snad jen ujištění, že „jsme připraveni přijímat nezbytná opatření, aby se ani Česko, ani EU nedostávaly do nebezpečné závislosti na rizikových zemích.“ Na tom by se v budoucnosti snad mohli shodnout i evropští lidovci s frakcí, v níž zasedá ODS.

Zelená Evropa

Pikantní příchuť má slovní ekvilibristika v bodech 5 (Evropa energeticky nezávislá) a 6 (Zelená Evropa pro člověka). Desatero v bodě 5 uznává, že dekarbonizace a transformace energetiky jsou „obrovskou výzvou“, ale schválené cíle spojené s ochranou klimatu a energetickou transformací je prý třeba provádět způsobem, který neoslabí naši konkurenceschopnost a neuvrhne podstatnou část českých občanů do chudoby.

Jelikož politici, kteří vedou společnou kandidátku SPOLU, byli všichni v EP i v končícím období, víme, že jak Vondra, tak Veronika Vrecionová, též z ODS, jsou silnými kritiky evropského „zeleného údělu“, zatímco Niedermayer politiku EU  v boji s klimatickými změnami podporuje. Tato pasáž Desatera je tedy oním typem slovní chytristiky, kterou představitelé dalších českých stran, které budou kandidovat do europarlamentu rozeberou poměrně snadno na kusy.

Podobně je tomu v sekci Zelená Evropa pro člověka, v níž SPOLU tvrdí, že se hlásí k principům a politikám, které směřují k lepší ochraně ovzduší, vody, půdy, lesů a biodiverzity.

Opravdu je ale tomu tak? Nejdou některé iniciativy dosavadních europoslanců proti těmto cílům?  Pomáhá jejich odpor k zákazu spalovacích motorů v roce 2035 a dalším ekologickým opatřením EU výše zmíněným ambicím? Koneckonců v bodě čtyři Desatera, věnovanému konkurenceschopnosti, se v jazyku důvěrně známém z vyjádření politiků ODS praví, že SPOLU je sice pro inovace v automobilovém průmyslu, ale řešení prý není v dalších zákazech, příkazech, dotacích a regulacích, ale ve svobodné soutěži.

Hroty v programovém sametu

Body 7 a 8 Desatera lze kvůli jejich nicneříkající obecnosti klidně přeskočit. V bodě 7 nazvaném „Evropa propojená dopravní a informační infrastrukturou“ se SPOLU hlásí k dokončení dopravní infrastruktury, včetně dálniční sítě, vysokorychlostních tratí a zavedení vysokorychlostního internetu po celé zemi. Pikantní je tento bod snad jen v tom, že SPOLU, která stojí v čele současné vlády, má už více než dva roky příležitost ukázat, jak to s těmito cíli myslí, přičemž výsledek je zatím tristní.

Bod „Prosperující a živý venkov“ je úlitba lidovcům mluvící o produkci potravin za přijatelnou cenu a dobrých životních podmínkách zvířat. Zajímavé je snad jen deklarované odhodlání SPOLU zabránit tomu „aby dotace šly na produkci agroholdingů, ale na náhrady za aktivity vedoucí k pestrosti odolnosti krajiny.“  O kom je zde mezi řádky řeč, je vzhledem k antibabišovskému étosu, který vedl ke vzniku SPOLU už v roce 2021, jasné.

Nejzajímavější je Desatero v bodech 9 (Evropa sociálně a kulturně rozmanitá) a 10 (Evropa budoucnosti). SPOLU je prý připraveno hájit základní práva a svobody, které mají kořeny ve sdílené „židovsko-křesťanské civilizaci“, ale ve sférách, kde se kulturní tradice jednotlivých států liší, prý nechce přenášet kompetence zbytečně na evropskou úroveň. Chce se prý vyvarovat kulturních válek, které společnost rozdělují a polarizují. Chce mnohem více pozornosti prý upřít na podporu mladých lidí při zakládání rodin. Všechny generace v našich rodinách prý potřebují více podpory.

Jsou to formulace, které by se pěkně vyjímaly na lidoveckém sjezdu nebo dýchánku skupinky ultrakonzervativního křídla ODS. Jsou navíc značně pokrytecké, protože kulturní války ohledně manželství pro všechny nebo ochrany žen proti násilí podle Instanbulské úmluvy rozdmýchávají u nás právě KDU-ČSL a konzervativní část TOP 09. V obou případech jdou proti tomu, co evropský západ už dávno přijal za své.

Česká společnost je v těchto otázkách většinově na straně většiny v EU. Jestli ji někdo „kulturními válkami“ polarizuje, rozděluje a oslabuje, jsou to především čeští konzervativci, jejichž priority byly vetknuty do desatera pro eurovolby. Co na to TOP 09?

Do argumentační pasti se desatero dostává i v bodě 10 věnovaném budoucnosti Evropy. SPOLU prý podpoří rozšíření EU o partnerské státy ve východní a jihovýchodní Evropě, ale „nemá zájem“ rušit právo veta ve sféře zahraniční a obranné politiky ani v oblasti daní. Odmítá i rozšiřování vlastních příjmů EU.

To, jak je společná kandidátka SPOLU pro eurovolby umělý projekt, by hezky vyjevila televizní debata mezi jedničkou kandidátky SPOLU Vondrou a její trojkou Niedermayerem právě na toto téma.

Každopádně SPOLU by neměla voličům věšet bulíky na nos: nelze zároveň podporovat rozšíření a slibovat to při každé příležitosti zemím na Balkáně a ve východní Evropě, a zároveň odmítat reformu rozhodovacích procesů v podobě snížení počtu záležitostí, o kterých se v EU rozhoduje jednomyslně.  Velké západní země na rozšíření bez takové reformy nepřistoupí, další skupinu zemí s mentalitou Visegrádu si bez zpružnění rozhodovacích procesů v EU prostě nemohou dovolit.

Přinejmenším Vondra, který, se ostře pustil do prezidenta Pavla kvůli jeho podpoře debaty o omezení práva veta v EU, to dobře ví. Je ale divné, že se pod to podepsala TOP 09.

Jisté je, že programové Desatero SPOLU pro eurovolby je takový vyžehlený kočkopes, stejně jako koalice sama. V televizních debatách před eurovolbami čekají lídry kandidátky SPOLU ve střetu s ostatními stranami, zejména proevropskými Piráty a hnutí STAN, perné okamžiky.

Deník Referendum, 10.11.2023