Knihy


Babišistán

2021

Zeď

Proč Češi Babišovi tak dlouho věřili? Jaké je tajemství jeho vzestupu a úspěchu? Co bylo jeho skutečným cílem? Co se to vlastně v posledních letech v Česku odehrálo? Jak dlouho se z jeho vládnutí budeme probírat?


Poslední útěk Adama Drechslera

2021

Prostor

román


Nesamozřejmý národ

2019

Academia

Petr Hlaváček, ed. Kapitola


Exilová kniha mého srdce

2018

CSDK

Editor Jiří Suk, kapitola o Egonu Hostovském


Průsečík

2017

Prostor

román


Proč jsme Západ

2016

Karlova univerzita

Sborník, ed. Petr Hlaváček, kapitola


Rozdělený svět

2016

Karlova univerzita

Editoři Michal Stehlík, Petr Hlaváček, kapitola


Krize, nebo konec kapitalismu?

2012

Prostor

Sborník esejů 21 českých intelektuálů, ed. Jiří Pehe


Role intelektuála ve veřejném prostoru

2012

Petr Hlaváček, ed, ACADEMIA

Kapitola: Intelektuál a veřejný prostor


Zle se vede zemi

2011

Tony Judt, Rybka Publishers

Předmluva Jiří Pehe


Právo a dobro (kapitola)

2011

Jiří Přibáň a Pavel Hollander, ed., SLON

Kapitola: Několik poznámek k postmetafyzickému pojetí práva


The Prague Spring 1968: Post-Communist Reflections

2011

A chapter in Promises of 1968, CEU Press, Vladimir Tismaneanu, ed.


Klaus: Portrét politika ve dvaceti obrazech

2010

Prostor


Demokracie bez demokratů

2010

Prostor


Tři tváře anděla

2009

Prostor

román


Občanský aktivista a veřejný intelektuál (kapitola)

2008

Máš před sebou všechny mé cesty (sborník k 60. narozeninám Tomáše Halíka)


Globalizace a globální problémy: sborník textů k celouniverzitnímu kurzu „Globalizace a globální problémy“ 2005-2007

2007

Praha : Univerzita Karlova. Centrum pro otázky životního prostředí


Na okraji zmizelého

2006

Nakladatelství Prostor

román


Zahraniční politika a české volby 2006

2006

Sborník Asociace pro mezinárodní otázky


Josef Lux a česká politika 90.let

2005

ed. Milan Znoj a Michal Pehr, Ústav Politologie FFUK, Praha

Kapitola: Možnosti a limity křesťansko-demokratické politiky v Čechách


Bludné cesty sociální demokracie

2005

Prostor, Praha

Kapitola: Zeman, Špidla, Gross


Impuls pro občanskou společnost: Eseje o třetím rozměru demokracie

2004

Václav V. Nekvapil (ed.), ELK, Praha

Kapitola: Občanská společnost v soudobé diskusi


Desetiletí

2003

PERIPLUM, Olomouc

Kapitola: Budování demokracie


Česká občanská společnost a modely demokracie v 21. století

2003

Cesta světla, Krnov

Kapitola: Veřejnost jako forma občanské společnosti


Desperately Seeking Europe

2003

Alfred Herrhasen Society, Arechetype Publications, London

Kapitola: Central Europe Returns to the Fold


Sborník Útěk a exil u příležitosti stejnojmenné výstavy

2002

UNHCR, Praha

Kapitola: Uprchlíci v moderních českých dějinách


Vytunelovaná demokracie

2002

Academia, Praha


K 60. narozeninám Václava Klause

2001

Sborník ODS

Sborník


Soubor esejí – Filantropie v České republice a účast občanů na věcech veřejných

2000

Community Partnership support initiative, Jihlava

Esej: Participace občanů na věcech veřejných


Střední třída, demokracie, prosperita – Sborník textů z konference

2000

Institut pro evropskou politiku a ekonomiku, Praha

Výběr z panelových diskuzí


Soubor příspěvků z konference v Opavě

2000

Opava

Esej: Občanská společnost v 90. letech


Společnost v přerodu – Češi ve 20. století – Sborník referátů z cyklické konference Demokracie 2000

2000

Masarykův ústav AV ČR, Praha

Esej: Politický vůdce v demokratickém systému


Co daly naše země evropě a lidstvu – Sborník textů

2000

Evropský literární klub, Praha

Esej: Tradice a perspektivy české politiky na konci 20. století


Martin J. Stránský – Češi nechtějí demokracii

2000

Milenium Publishing, Chomutov

Eseje: Jsme už za vodou?
Česká demokracie po sedmi letech
Krize politiky a politika krize
Rok 1998
1999: Rok nehybnosti


Democracy in the New Europe – The Politics of Post-Communism

1999

The Greycoat Press, London

Edited by Julie Smith and Elizabeth Teague
Essay: The Czech Republic


Media ´95 

1996

Karolinum, UK Press, Praha

Experience and Expectations - Five Years After
Essay: Media in Eastern Europe and the former Soviet Union in a comparative perspective


The Prague Spring? A Mixed Legacy

1988

Freedom House, New York

Edited by Jiri Pehe
Essay: The Dissident Writers: What are They Saying?