Česká občanská společnost a modely demokracie v 21. století