Společnost v přerodu – Češi ve 20. století – Sborník referátů z cyklické konference Demokracie 2000